Fyzika 7.D

úkoly do 19/06/2020

Stín a polostín

Stín je prostor za tělesem, do něhož neproniká světlo ze zdroje. Prostor, do kterého proniká světlo pouze z některého z více zdrojů nebo z části plošnoho zdroje se nazává polostín.

Stín člověka a částí domu.

Stín dvou lidí.

Na obrázku můžeme pozorovat stín i polostín.

Zatmění Slunce a Měsíce

Zatmění Slunce nastává, když se před sluneční kotouč nasune Měsíc. Z míst na Zemi, která jsou ve stínu, pozorujeme úplné zatmění Slunce. Z míst, kde je na Zemi polostín, vidíme částečné nebo prstencové zatmění Slunce.

Když se Měsíc dostane do stínu Země, pozorujeme zatmění Měsíce. Je-li Měsíc celý ve stínu, jde o úplné zatmění Měsíce. Není-li Měsíc celý ve stínu, pozorujeme částečné nebo polostínové zatmění Měsíce.

Zatmění Slunce

Mezi Zemí a Sluncem se nachází Měsíc.

Měsíc "zastíní" část Slunce a my můžeme na určité části Země pozorovat zatmění Slunce.


Prstencové zatmění Slunce

Zatmění Měsíce

Mezi Sluncem a Měsícem se nachází Země.

Země zastíní Měsíc (nedostanou se tam paprsky ze Slunce), my pozorujeme zatmění Měsíce = nov