Fyzika 7.D

úkoly do 22/05/2020

Atmosféra Země a meteorologie

Atmosféra je vzduchový (plynný) obal planety Země. Podle toho, jak se v ní mění teplota, ji rozdělujeme na vrstvy. Viz. obrázek.

POČAŠÍ

Všechny změny ovlivňující další vývoj počasí probíhají v troposféře. Meteorologie - zabývá se jevy týkající se počasí (teplotou vzduchu, tlakem vzduchu, vlhkostí vzduchu, prouděním vzduchu, oblačností a srážkami).

Archimedův zákon pro plyny

S Archimedovým zákonem jsme se setkali u kapalin. Stejný zákon platí i pro plyny. Jen vztlaková síla působící na tělesa v atmosféře je mnohem menší než v kapalinách, protože hustota plynů je mnohem menší než hustota kapalin. Vztlaková síla působící na těleso míří svisle vzhůru. Je-li průměrná hustota tělesa menší než hustota vzduchu, těleso v atmosféře stoupá.


VIZ. VIDEO