Fyzika 7.D

úkoly do 24/04/2020

Všichni, prosím, vyplňte test.

Opět můžete rozšířit svou sbírku jedniček.

Klikni na červené tlačítko.

Archimedův zákon

Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou (vztlakovou silou), která je rovna tíze kapaliny tělesem vytlačené.

Vztlaková síla:

značka: Fvz

jednotka: newton

značka jednotky: N


vzorec: Fvz = V . ρ . g


Ze vzorce vyplývá, že vztlaková síla souvisí s objemem ponořeného tělesa (V) a hustotou kapaliny (ρ = ró - písmeno řecké abecedy), g je konstanta.

Této zákonitosti využívají např. ryby. Mají plynový měchýř, pokud jej pomocí svalů zmenší, změnší se i objem jejich těla, vztlaková síla se rovněž zmenší - ryba klesá ke dnu!

Toho může využít i člověk. Pokud se chcete potopit na dno bazénu, vydechněte. Člověk, který chce naopak splývat na hladině, se zhluboka nadechne...

Druhá část Archimedova zákona je vysvětlena v tomto videu.