Fyzika 7.D

úkoly do 30/04/2020

Plavání těles

Pokud dáme těleso do kapaliny mohou nastat tyto 3 situace:

1. Těleso se potápí - Fvz < FG


- vztlaková síla je menší než tíhová síla


2. Těleso se vznáší - Fvz = FG


- vztlaková síla má stejnou velikost jako tíhová síla


- na obrázku je sáček naplněný vodou


3. Těleso stoupá k hladině - Fvz > FG


- vztlaková síla je větší než tíhová síla


ÚKOL NAVÍC:

Proveď pokus na téma plavání těles a pošli mi fotky nebo video na rakosanova@zs-senov.cz

INSPIRACE