Matematika 7. D

úkoly do 05/06/2020

Povrch hranolu

Cíl: Zjistit, jak vypočítat povrch hranolu a učivo procvičit

Jak vypočítat povrch tohoto trojbokého hranolu:

Jak vypočítat povrch tohoto čtyřbokého hranolu:

Procvičování:

Vypočítej povrch těchto hranolů.

POZOR NA JEDNOTKY!!!

Podstavou tohoto hranolu je pravoúhlý trojúhelník (vzorec pro výpočet jeho obsahu je:

Podstavou tohoto hranolu je obdélník (vzorec pro výpočet jeho obsahu je: S = a . b. Povrch tohoto tělesa můžeš vypočítat i jinak, než je uvedeno výše.

Podstavou tohoto hranolu je trojúhelník. Návod na výpočet najdeš výše.

Výsledky najdete níže (klikni na šipku vpravo):

S = 132 cm2 S = 102,02 m2 S = 1165,5 cm2


Úkol navíc

Vyfoťte svou práci z tohoto týdne a pošlete na: rakosanova@zs-senov.cz. Každý úkol odměním!!