Matematika 7. D

úkoly do 12/06/2020

Povrch hranolu

Cíl: Procvičit učivo

Jak vypočítat povrch tohoto čtyřbokého hranolu:

Procvičování:

Vypočítej povrch těchto hranolů.

Výsledky najdete níže (klikni na šipku vpravo):

S = 315 cm2 S = 988 cm2


NÁPOVĚDA: udělej si náčrt.

Výsledek najdete níže (klikni na šipku vpravo):

Povrch pěti trámků je 10,1 metrů čtverečních. Je tedy potřeba koupit 2 plechovky barvy.

Úkol navíc

Vyfoťte svou práci z tohoto týdne a pošlete na: rakosanova@zs-senov.cz. Každý úkol odměním!