Matematika 7. D

úkoly do 15/05/2020

OBVOD A OBSAH LICHOBĚŽNÍKU

Cíl: nadále procvičovat toto učivo


1.Obvod lichoběžníku


Vypočítej do sešitu tyto příklady:

1) Vypočítej stranu a v lichoběžníku ABCD, jestliže o = 20,3 dm, b = 42 cm, c = 5,4 dm, d = 38 cm

2) Vypočítej stranu b v lichoběžníku ABCD, jestliže o = 40 dm, a = 12,3 dm, c = 95 cm, d = 0,8 m


NÁPOVĚDA:

Pozor na jednotky!

Vzorec pro výpočet 1. příkladu: a = o - (b + c + d), vzorec pro výpočet 2. příkladu si odvodíte ;-)

2. Obsah lichoběžníku


Vypočítej do sešitu tyto příklady:

VÝMĚRA = PLOCHA = OBSAH!!!


Nejdříve vypočítáte obsah obdélníku (označíte např. jako S1 ), potom obsah lichoběžníku (označíte jako S2). Nezastavěnou plochu vypočítáte:

S = S2 – S1.C - 6

Lichoběžník ABCD má základny a, c, výšku v, obsah S. Vypočítejte výšku v, je-li dáno: a = 7 cm, c = 5 cm, S = 30 cm2


D - 6

Lichoběžník ABCD má základny a, c, výšku v, obsah S. Vypočítejte výšku v, je-li dáno: a = 1,2 cm, c = 3,8 cm, S = 6 cm2


NÁPOVĚDA:

Vzorec pro výpočet příkladů C - 6 a D - 6


Úkol navíc

Vyfoťte mi zápis tohoto týdne z vašeho sešitu a pošlete na: rakosanova@zs-senov.cz. Každý úkol odměním!!