Matematika 7. D

úkoly do 19/06/2020

Vyplňte, prosím, test.

Opět můžete rozšířit svou sbírku jedniček.

Klikni na červené tlačítko.

objem HRANOLu

Cíl: Zjistit, jak vypočítat objem hranolu a učivo procvičit


Snad jste si všichni všimli, že pokud vypočítám objem hranolu, jsou všude uvedeny jednotky objemu!!!

procvičování

učebnice str. 74 / cv. 1 (výsledky jsou v učebnici str. 85)

Pro zájemce opět možnost procvičování online.

Úkol navíc

Vyfoťte svou práci z tohoto týdne, případně online test a pošlete na: rakosanova@zs-senov.cz. Každý úkol odměním!