Matematika 7. D

úkoly do 22/05/2020

Vyplňte, prosím, test.

Opět můžete rozšířit svou sbírku jedniček.

Klikni na červené tlačítko.

HRANOL

Cíl: Zjistit některé vlastnosti tohoto tělesa

Hranol je trojrozměrné těleso s dvěma rovnoběžnými základnami, tvořenými shodnými a shodně orientovanými mnohoúhelníky (např. trojúhelníky - trojboký hranol, čtyčúhelníky - čtyřboký hranol, pětiúhelníky - pětiboký hranol, šestiúhelníky - šestiboký hranol, atd.).

trojboký hranol

čtyřboký hranol

pětiboký hranol

šestiboký hranol

Zelený rámeček si přepište do sešitu.

PROCVIČOVÁNÍ:

uč. str. 67 cv. 1 - nemusíte zapisovat, ale poctivě si projděte (správné výsledky jsou v uč. str. 85 kapitola 6.1.)

uč. str.68 cv. 5 - opět nemusíte zapisovat

Zelený rámeček si přepište do sešitu.

PROCVIČOVÁNÍ: zapiš do sešitu

uč. str. 68 cv. 6

uč. str. 68 cv. 7 (hranoly nemusíš črtat, podívej se na 1. zelený rámeček)

Úkol navíc

Vyfoťte jakékoliv hranoly, které najdete doma, napište o jaké hranoly se jedná a pošlete na: rakosanova@zs-senov.cz. Každý úkol odměním!!