Matematika 7. D

úkoly do 24/04/2020

Vyplňte, prosím, 6. test.

Opět můžete rozšířit svou sbírku jedniček.

Klikni na červené tlačítko.

NOVÉ UČIVO

Cílem naší práce bude zjistit, jak vypočítat obsah trojúhelníku, toto učivo procvičit a ve zbývajícím čase zopakovat vlastnosti rovnoběžníků.

Obsah trojúhelníku

  • prostuduj učivo v učebnici na straně 55

  • přepiš si do sešitu následující rámečekTakto může vypadat zápis s výpočtem obsahu trojúhelníku.

  • vypočítej do sešitu: uč. str. 56 cv. 1 a cv. 5

Ověř si své znalosti v následujícím testu!

Úkoly navíc

Vymysli si 2 příklady na obsah trojúhelníku, vypočítej a jakýmkoliv způsobem mi doruč na: rakosanova@zs-senov.cz. Budu rozdávat jedničky (pokud uvidím i hezký zápis, bude mít jednička hodnotu 6)