Matika 7. D

úkoly do 26/06/2020

Co dosadíš za otazník?

14

Co dosadíš za otazník?

4

Součet tří po sobě jdoucích čísel je 348. Která to jsou?

115, 116, 117

Kolikrát se cifra 9 nachází v číslech od 0 do 99 (včetně)?

20 krát

Co je správně: sedm plus pět JE třináct anebo sedm plus pět JSOU třináct?

Ani jedno, sedm plus pět je dvanáct 🙂

Kolik je na obrázku čtverců?

24

Kolik je na obrázku šedých teček? Dokážeš je všechny spočítat?

Na obrázku není ani jedna šedá tečka. Pokud nějaké vidíte, je to optický klam.

Zvládneš doplnit x a y?

x = 67, y = 95

V každém trojúhelníku musí být součet čísel 180 a v každém kruhu musí být součet čísel 360.

Co dosadíš za otazník?

2

Číslo udává, kolik obrazců je v daném místě.

Co dosadíš za otazník?

D

V každém dalším obrázku je jedna tečka navíc. Takže v posledním musí být 9 teček.

Která z možností nejlépe vystihuje hodiny na obrázku?

Možnost B.

Hodiny ukazují čas 11:56 a možnost B je pozpátku zapsaný tento čas.