Němčina 7

Určování času

Procvičování

Jako suplování pro můj výklad vhodně poslouží toto video. Ještě lépe si ujasníš a ukotvíš, jak správně určovat čas.

Poslední korespondenční úkol

Pracovní sešit str. 33. cvičení 3a a 3b.
Cvičení 3a - dopiš správně celé dny a ve druhém sloupečku je správně seřaď podle toho, jak jdou za sebou.

Cvičení 3b - urči, kolik je hodin. Pokračuj podle vzoru, který máš v první větě.

Hotový úkol pošli svému vyučujícímu.