Němčina 7

  1. Úkol - Napiš si do svého sešitu z němčiny nadpis "Dny v týdnu - Wochentage". Napiš všech 7 dní německy a vedle toho i česky. Př.: der Montag - pondělí.

  2. Úkol - Učebnice str 37. cvičení 8. - ke dnům v týdnu připiš i oranžovou tabulku "Denk nach".
    Vysvětlení: der Montag - pondělí ; am Montag - v pondělí ; montags - každé pondělí (pravidelně)
    Správnou výslovnost procvičuj podle přiložené nahrávky.

36 Seite 37 - 8 - Lange Und Kurze Vokale.mp3

Wieviel Uhr ist es? - Wie spät ist es?

Výše jsme si uvedli názvy dnů. S tímto učivem souvisí i správné určování denní doby a času. Pokud se chceme zeptat, kolik je hodin, zpravidla používáme 2 fráze, které jsou také uvedeny na 1. fotce:
"Wie spät ist es?" nebo "Wieviel Uhr ist es?" - Kolik je hodin?
Odpověď na tuto otázku obvykle začínáme "Es ist ... ." - Je ... Př.: Es ist neun Uhr.

Co musíme znát:

  • číslovky: 0 - 60

  • fráze: čtvrt - viertel ; půl - halb ; tři čtvrtě - dreiviertel ; před - vor ; po - nach ; v - um (pouze pro časový údaj)

  • denní doba: dopoledne - Vormittag ; poledne - Mittag ; odpoledne - Nachmittag ; večer - Abend ; noc - Nacht

3. Úkol - Do sešitu si pod předchozí učivo (dny v týdnu) nadepiš nadpis "Určování času a denní doby".

Opiš učivo z obou 2 fotografií a k tomu připiš ještě všechny 3 body, které jsou uvedený výše a musíš je znát.

Korespondenční úkol

Urči, kolik je hodin a napiš to ve větě. Pokud nevíš, jak to správně napsat a formulovat, otevři si učebnici NJ na straně 35. cvičení 3. Najdeš zde příklady.

Vyfocenou stránku v sešitě nj i s novým učivem (dny v týdnu a určování času) a vypracovaného korespondenčního úkolu pošli svému vyučujícímu.