Němčina 7

30 CD 30 (3 - Fitnesscenter Deutsch - Hörstudio A).mp3

hör zu

Welche Reaktion passt? Kreuze an.
Poslouchej, která reakce je vhodná?

V pracovním sešitě si nalistuj str. 25. Nahoře na začátku strany nalezeneš poslechové cvičení.

Tvým úkolem bude ke každé otázce z nahrávky, přiřadit vhodnou odpověď z následujících 2 tvrzení.

Příklad.
1. otázka zní: Gutten Tag, wie heißen Sie? Dobrý den, jak se jmenujete?
Jediná možná a správna odpověď je:
Mein Name ist Paul Paulsen. Moje jméno je Paul Paulsen.

Vypracovaný úkol s fotografií emailem svému vyučujícímu němčiny do 8. 5. 2020.