Němčina 7

Úkoly do 10/04/2020

Časování sloves - připomenutí

Pusť si přiložené video. Připomene ti, jak správně časovat v němčině slovesa, ale také pomůcky, které ti časování usnadní.

Samostatná práce:
Pracovní sešit str. vierundzwanzig cvičení zwölf,
"Interviews über Tiere".
Na položené otázky v levém sloupci, hledáš správné odpovědi ze sloupce pravého.
Vyplněné cvičení pošli vyfocené ke kontrole nebo jako text (př. 1 a); 2 b); 3 c)).

Pojmenuj podle své fantazie zvířata

Mnozí z vás si již nevzpomínáte na animovaný seriál "catdog" chcete-li kočkopes. Příběh dvou doslova nerozlučných kamarádů, nemohl být odlišnější. I když se v každém díle na smrt nesnášeli a chtěli se jeden od druhého rozdělit, nakonec stejně vždy příjdou na to, že jeden bez druhého žít nedokáží.

  • Tvým úkolem bude na straně 25. v pracovním sešitu, pojmenovat zvířata, která jsou složena z několika zvířat. Ale pozor, musíš je pojmenovat v němčině!
    Své názvy pošli společně s vyplněným předchozím úkolem emailem svému vyučujícímu němčiny.