Němčina 7

úkoly do 17/05/2020

Kleine pause

  • Tvým úkolem pro tento týden bude vypracovat celou stránku 28 v pracovním sešitě.

  • Jedna se o opakování toho, co jsme se zatím stihli naučit.

  • Pro úspěšné vypracování, vyžadují některá cvičení nahrávky, které jsou přiloženy níže.

  • Vyplníte celou stránku 28, kromě posledního cvičení (CD 36).

  • Pošli úkol čitelně ofocený svému učiteli.

  1. Cvičení - uslyšíš nahrávku rozhovoru mezi dvěma lidmi. Tvým úkolem je zjistit správné tel. číslo jednoho z nich. Ale dávej dobrý pozor, které číslo opravdu zazní jako poslední správné.

33 CD 33 Kleine Pause - Hören Und Verstehen -1. Wie Ist Seine Handynummer-.mp3

2. cvičení - nahrávka se odehrává v recepci hotelu. Recepční hotelu se ptá nového zákazníka na potřebné informace, aby mohl být ubytován. Doplň.

34 CD 34 Kleine Pause - Hören Und Verstehen - 2. An Der Rezeption.mp3

3. cvičení - rozhovor dvou kamarádů chlapce a dívky. Pokládají si navzájem otázky co rádi dělají resp. co rádi nedělají. Doplň mini tabulku. Stačí označit křížkem v tabulce u každého z nich.

35 CD 35 Kleine Pause - Hören Und Verstehen - 3. Was Mag Er (Nicht)- Was Mag Sie (Nicht)-.mp3

PHONETIK

Najdi 9 slov. Správný tvar slov je rozložen a zamíchán mezi ostatní.
Najdi 9 slov, která jsou ukrytá mezi ostatními a vypiš je.