Zeměpis 7

Úkoly do 05/06/2020

7.A - Obyvatelstvo Afriky - Mgr. Bolek

Pojďme se tento týden podívat na obyvatelstvo Afriky: na počet obyvatel, jeho přírůstek, náboženství, etnické skupiny. Příští týden se zaměříme na sociální problémy v Africe.

Počet obyvatel a jeho přírůstek

Na portále Worldometers.info, který využívá data OSN, zjistíme, že v Africe v současnosti žije asi 1,3 miliardy lidí, přičemž před 70 lety, v polovině 20. století, to bylo "pouhých" 230 milionů lidí! Některé demografické odhady pracují s hypotézou, že kolem roku 2100 by v Africe mělo žít kolem 4 miliard obyvatel! Afrika je tedy po Asii druhý nejzalidněnější světadíl.

Ačkoli se problémům Afriky budeme věnovat až za týden, určitě si zapamatujte, že právě nekontrolovatelná porodnost je jedním z hlavních důvodů, proč je Afrika nejchudším světadílem na světě (čím více lidí = tím méně jídla + tím méně pracovních příležitostí, čili tím vyšší nezaměstnanost). Na 1 africkou matku připadá průměrně 5,2 dítěte, přičemž evropská matka má průměrně 1,6 dítěte!

Vzpomeň si na začátek školního roku, kdy jsme spolu probírali věkové pyramidy. Určitě se ti vybaví pyramida typická např. pro Evropu ve tvaru urny, kdy populace stárne a vymírá. Africká pyramida má nejširší základu mezi mladými lidmi. Průměrný věk africké populace je nyní necelých 20 let!

Náboženství a rasy

Existuje spojitost mezi rozšířením náboženství a ras v Africe:

  • severní Afrika je obývána europoidními (bílými) Araby a Berbery, kteří vyznávají sunnitský islám (na mapě zelená)

  • v subsaharské Africe žije negroidní (černá) rasa, která převážně vyznává křesťanství (na mapě červená), donesené sem evropskými kolonizátory v 19. století, případně různá původní přírodní náboženství, která se souhrnně nazývají animismus (žlutá).

Ve státech na jih od Sahary na styku černochů-křesťanů s bělochy-muslimy dochází k častým vzájemným střetům, např. v Nigérii. O tom se také pobavíme příště...

Arab z Egypta, zástupce europoidní (bílé) rasy.

Oba rodiče fotbalisty Zinedine Zidana jsou Berbeři, příslušníci národa, který žije na Sahaře, především v Maroku. Berbeři jsou rovněž příslušníci europoidní rasy.

Afrikánci, dříve označovaní Búrové (jistě znáš búrské oříšky neboli buráky), jsou potomci hlavně nizozemských a anglických emigrantů, kteří se usazovali v jižní Africe od 17. století. Jsou to rovněž běloši (europoidní).

Modrá na severu Afriky představuje europoidní národy, konkrétně Araby, Berbery v Maroku nebo Amhary v Etiopii.

Červená a oranžová pak značí zástupce negroidní rasy v subsaharské Africe.

Zelená v jižní Africe představuje kojkojnské (křovácké, hotentotské) národy.

Amhaři, kteří obývají střední Etiopii, jsou křesťané a mají europoidní i negroidní znaky.

Zuluové jsou početný národ obývající hlavně jižní část Afriky a patří mezi negroidní (černou) rasu.

Kojkojnové, dříve Evropany nazývaní Hotentoti nebo Křováci, obývají v jižní Africe hlavně Namibii a Botswanu a jejich jazyky jsou zvláštní tím, že obsahují 4 zvláštní hlásky, tzv. mlaskavky :-)

Křovácké jazyky jsou mezi jazyky celého světa specifické tím, že používají 4 specifické hlásky, tzv. mlaskavky, které se v psaném textu zapisují pomocí znaků !, #, / a //. Ve videu uvidíš, jak tyto mlaskavky zní :-)

7.B, 7.C, 7.D - Regiony Afriky - Bc. Kozel

  • Udělejte si krátký zápis z učebnice str. 72-73.

  • Do pátku 5.6. vyplň a odešli formulář. Prosím pište první své příjmení :-)

  • Bonusový (dobrovolný) úkol - Vyber si dokument ke zhlédnutí, vypiš z něj 10 zajímavých informací pro tebe a zašli mi je na email - kozel@zs-senov.cz ( jednička za poslání informací).