Zeměpis 7

Úkoly do 08/05/2020

7.A - Afrika - úvodní lekce - Mgr. Bolek

09 Afrika: přírodní podmínky

Rozloha Afriky

Většina lidí má zažitou představu takovéto mapy světa. Je to svět ve válcovém Merkatorově kartografickém zobrazení.

Taková projekce velmi zmenšuje rovníkové oblasti (kde se právě Afrika nachází) a naopak velice roztahuje polární oblasti.

Grónsko na takové mapě vypadá větší než celá Afrika. Skutečnost je podstatně jiná.

Zajímavým pomocníkem (který jsem Vám ukazoval už loni) je webová stránka The True Size Of, kde si ve vyhledávacím políčku vlevo můžeš graficky vyvolat některý stát či jiné území a přetahováním po mapě můžeš sledovat, jak se vlivem kartografického zkreslení mění jeho tvar a velikost. Díky této mapě zjistíme, že do území Afriky se "vlezou" celé USA, Čína, Indie a značná část Evropy! Afrika je s 30 miliony km² druhý největší kontinent po Asii (kdybychom Ameriky brali zvlášť).

Mnohé ukáže také srovnání Afriky a Ruské federace na Merkatorově válcovém zobrazení (šedá) se skutečnou velikostí Ruska vůči Africe (modrá):

Základní charakteristiky a povrch Afriky

Úkol 1.: Všechny uvedené zeměpisné pojmy si dohledávej v atlase na fyzické mapě Afriky (kolem strany 100).

Afrika je velice specifický kontinent a hned na první pohled se od zbylých světadílů liší v několika ohledech:

1. Jednotvárné pobřeží

Má nezvykle jednotvárné pobřeží (geograficky řečeno: má malou horizontální členitost) s minimem ostrovů, poloostrovů a zálivů.

  • Jediným velkým ostrovem je Madagaskar, dalšími menšími souostrovími jsou Maskarény (Réunion, Mauricius), Komory a Seychely v Indickém oceánu, Bioko, Sv. Tomáš a Princův ostrov v Guinejském zálivu, Kapverdy a Kanárské ostrovy u západního pobřeží Afriky.

  • Jediným velkým poloostrovem je Somálský p.

  • Jediné velké zálivy jsou Guinejský a Velká a Malá Syrta.

2. Jednotvárná výšková členitost

Rovněž výšková (vertikální) členitost Afriky je poněkud jednotvárná. Afrika leží na 2 litosférických deskách:

  • Západní a většinová část kontinentu leží na Africké desce. Té se někdy říká "tabulová Afrika", protože jí tvoří rovné plošiny (tabule).

  • Východní a mnohem menší část Afriky leží na Somálské desce a tady jsou výškové rozdíly mnohem výraznější: leží zde nejníže položené místo Afriky (Assalská proláklina, -155 m) i nejvyšší bod (hora Kilimandžáro-Uhuru, 5895 m). Této části se říká "vysoká Afrika".

  • Somálská deska se od Africké desky pomalu oddaluje (divergence) a vzniká tím tzv. Velká příkopová propadlina s mnoha protáhlými tektonickými jezery (Ukerewe/Viktoriino j., Turkana/Rudolfovo j., Tanganika, Malawi...)

3. Špatná dopravní propojitelnost

Afrika je špatně prostupná a dopravně obtížně propojitelná. To (spolu s dalšími problémy) samozřejmě omezuje možnosti hospodářského rozvoje Afriky, která zůstává nejchudším kontinentem!

  • Již zmíněné málo členité pobřeží navíc s množstvím pouští (Sahara, Namib) v minulosti komplikovalo zakládání přístavů.

  • Z důvodu strmých pobřeží a vysokých tabulí ani většina velkých afrických řek (Nil, Niger, Kongo, Zambezi, Limpopo, Oranje) není splavná. To opět omezuje až znemožňuje říční dopravu. Najdi si v atlase, na kolika řekách najdeš vodopády, peřeje a katarakty (to jsou ty příčné modré čárky na řekách).

  • Rovněž tropické podnebí, buď suché (pouště: Sahara, Namib, Kalahari) nebo naopak vlhké (tropické deštné lesy: Konžský prales) ztěžují dopravu.

Úkol 2.: Vyplň následující formulář s pomocí atlasu a znalostí z výše uvedeného učiva.

7.B, 7.C, 7.D - Závěrečné opakování Ameriky - Bc. Kozel

7.B, 7.C, 7.D - Afrika - Bc. Kozel

  • Přečti a udělej si zápis z učebnice - poloha a rozloha, povrch, podnebí - str. 61-62.