Zeměpis 7

Úkoly do 15/05/2020

7.A - Afrika - nerostné bohatství - Mgr. Bolek

Dnes se podíváme na nerostné bohatství Afriky, které je opravdu obrovské, avšak ve většině zemí — kromě Jihoafrické republiky (dále jen JAR) a Demokratické republiky Kongo (do roku 1997 Zair, dále jen DR Kongo) — není příliš rozmanité.

V Africe opravdu převažuje primární hospodářský sektor (hlavně těžba), neboť průmyslem (sekundární sektor) se Afrika podílí na světové produkci pouhým 1 %.

Chrom

 • jen v Africe se údajně nachází 98 % světových zásob chromu, z čehož polovina se nalézá v JAR.

 • používá se při výrobě korozivzdorné (nerezivějící) oceli.

Kobalt

 • je velmi vzácný kov (jehož cena se rovná přibližně ceně stříbra a někdy ji i převyšuje), který je v současné době důležitý hlavně ve výrobě lithium-iontových akumulátorů (Li-Ion baterie), užívaných hlavně v elektronice (mobily, tablety) a v elektromobilech

 • v Africe se především nalézá 90 % světových zásob kobaltu

 • kromě Zambie se nachází především v DR Kongu (30 % světových zásob!) a tamní těžba je organizována válčícími gangy, které proti sobě bojují v občanské válce, o které ještě bude řeč... na toto téma existuje známý dokument "Krev v mobilech", který možná znáš...

Platina

 • používá se ve šperkařství nebo sklářství a dalších oborech

 • platina je také velmi vzácný kov (za 1 gram platiny zaplatíte v současné době 600-700 Kč)

 • v Africe se taktéž nalézá asi 90 % světových zásob platiny

 • největší zásoby platiny má opět JAR a Zimbabwe.

Podle zprávy vytvořené na základě šetření konžského senátu je přírodní bohatství Demokratické republiky Kongo bezostyšně rabováno těžebními společnostmi, a státní aparát ani neví, kolik jich zde působí.

Nerostné bohatství Konga.mp3

Tantal

 • používá se pro výrobu slitin a v elektronice

 • v Africe se nalézá asi 70 % světových zásob

 • naleziště tantalu najdeme opět v JAR, DR Kongo nebo v Egyptě.

Mangan

 • používá se pro výrobu oceli

 • v Africe se nalézá asi 65 % jeho světových zásob

 • naleziště najdeme opět v JAR, Gabonu, Ghaně a Pobřeží slonoviny.

Měď

 • pro své skvělé vodivé vlastnosti se užívá jako elektrický a tepelný vodič (kabely, kotle atd.) a také jako střešní krytina

 • velké zásoby mědi nalezneme v tzv. měděném pásu (copperbelt) na hranicích Zambie a DR Kongo, kde se nalézá 10 % světových zásob tohoto kovu.

Zlato

 • používá se hlavně ve šperkařství a jako platidlo

 • v Africe se nalézá asi 50 % světových zásob

 • naleziště v JAR, v západní (Mali, Ghana, Burkina Faso) a východní Africe (Tanzanie)

Diamant

 • pro svou tvrdost se používá hlavně v průmyslu jako brusný nebo vrtný materiál a ve šperkařství

 • naleziště najdeme opět hlavně v jižní Africe (známé naleziště Kimberley v JAR, Botswana, Namibie a Angola).

Ropa

 • pro výrobu paliva pro spalovací motory, v dnešní době zcela nezastupitelná

 • v Africe se nalézá "pouze" asi 10 % jeho světových zásob

 • největší zásoby ropy nalezneme v Guinejském zálivu (hlavně Nigérie) a severní Africe (Alžírsko, Libye, Egypt) a také na hranicích Súdánu a Jižního Súdánu.

Uran

 • pro výrobu jaderného paliva pro jaderné elektrárny, pro výrobu jaderných zbraní

 • v Africe se nalézá asi třetina jeho světových zásob

 • největší zásoby uranu nalezneme v Nigeru, Namibii a v DR Kongo

7.B, 7.C, 7.D - Afrika - Bc. Kozel

 • Přečti a udělej si zápis z učebnice - vodstvo a přírodní krajiny- str. 63-65 a vypracuj formulář.

Dobrovolné shlédnutí - Dokument - Smrtící Africká říše