Zeměpis 7

Úkoly do 22/05/2020

7.A - Afrika - podnebí a přírodní krajiny - Mgr. Bolek

Snad si z loňského roku vzpomínáš, že podnebí podmiňuje a ovlivňuje několik faktorů:

 1. zeměpisná šířka: čili vzdálenost od rovníku

 2. nadmořská výška: s narůstající nadmořskou výškou teplota klesá

 3. vzdálenost od oceánu: oceán vyrovnává teplotní rozdíly během roku (oceanické klima, navíc hrají roli teplé nebo studené oceánské proudy), zatímco uprostřed kontinentů jsou větší teplotní rozdíly mezi létem a zimou (kontinentální klima)

 4. činnost člověka.

(v menším krajinném měřítku ovlivňuje mikroklima např. i sklon svahu, na který dopadá sluneční světlo, atd....)

Pouze Etiopie je jediným regionem Afriky, kde výrazněji ovlivňuje podnebí také nadmořská výška. Zatímco v okolním Somálsku, Džibutsku nebo Eritreji panuje suché pouštní podnebí, ve vysokohorské Etiopii je relativně příjemné vlhčí podnebí. Stejně tak na vrcholu téměř 6 km vysokého Kilimandžára, které jinak leží v podstatě na rovníku, můžeme vidět sníh:

V případě Afriky pochopitelně tím hlavním faktorem bude zeměpisná šířka, protože již v úvodní lekci o Africe jsme si řekli, že výškové rozdíly v Africe nejsou veliké: Afrika je tedy "rozkročená" po obou stranách rovníku a jednotlivé biomy (přírodní krajiny) jsou téměř pásmovitě zrcadlově rozložené na sever i na jih od rovníku:

 • v oblasti Guinejského zálivu je to tropický deštný les (Konžský prales), kde denně naprší velké úhrny srážek — na mapě tmavě zelená

 • na něj navazují a obklopují jej savany, kde se obvykle střídají období dešťů a období sucha — světle zelená

 • na savany navazují travnaté oblasti stepí (žlutá), které postupně přechází do polopouští (oranžová; na jih od Sahary se tomuto pásu suchých travnatých krajin říká Sahel, za polopoušť je možno označit také Kalahari v jižní Africe)

 • opravdové pouště nalezneme jednak v severní Africe (Sahara, kde hraje roli také velká vzdálenost od oceánu), jednak poušť Namib na pobřeží jižní Afriky, za jejíž vznik může studený Benguelský proud, který "nepustí" z oceánu nad pevninu žádnou vlhkost

 • pouze na jižním pobřeží Jihoafrické republiky a na severním pobřeží Maroka, Alžírska, Tuniska, Libye a Egypta najdeme relativně snesitelné mediteránní (středomořské) podnebí, jaké znáte např. ze států jižní Evropy.

tropický deštný prales v DR Kongo
savana v Tanzanii


Sahel je vyprahlá polopouštní krajina na jih od Sahary. Je silně ohrožen dezertifikací (rozšiřování pouští) a státy Sahelu (Mauretánie, Mali, Niger, Čad a Súdán) patří mezi nejméně rozvinuté a nejchudší země světa.
Kalahari v jižní Africe má charakter polopouště


Namib je opravdová poušť přímo na pobřeží, kterou stvořil studený Benguelský proud. Namibijskému pobřeží mořeplavci říkali "Pobřeží lebek", protože díky silným proudům a mělčinám zde hodně lodí ztroskotalo a jejich posádky byly odsouzeny na smrt v písku nebo ve slané vodě.
Ano, i toto je Sahara: pohoří Ahaggar (Hoggar) na jihu Alžírska.

Mediteránní subtropické podnebí na severu Libye v Kyrenaice.

7.B, 7.C, 7.D - Afrika - Bc. Kozel

 • Udělejte si krátký zápis z učebnice str. 66-67.

 • Do pátku 22.5. vyplň a odešli formulář!

Carousel imageCarousel imageCarousel image