Čeština 8

úkoly do 22/05/2020

milí osmáci,

je na čase naučit se něco důležitého - čárky :-)

  1. Mluvnice

  2. Časopis


  1. mluvnice

Tento týden se zaměříme na čárky ve větě jednoduché.

  • vytiskněte si nebo opište pravidla na volné místo do Přehledu mluvnice (nejlépe abyste měli místo za sebou na třech stranách (bude toho trošku víc...)

  • dobře si pravidla pročtěte (nejasnosti upřesníme příští rok), případně zvýrazněte

  • až se zorientujete, zkuste cvičení – viz příloha a toto cvičení pošlete svým vyučujícím


POZOR: Jelikož tato výuka probíhá již delší dobu, žádám vás o zasílání úkolů v elektronické podobě – ve WORDU, ne v PDF!!!2. časopis

Tento úkol budete mít na dva týdny. Měli byste vytvořit vlastní neobvyklou rostlinu, která má zvláštní vlastnosti.

Můžete ji nakreslit, nebo vytvořit na PC. Doplňte pak o text "charakterizující" vaši speciální rostlinu.