Čeština 8

úkoly do 29/05/2020

Nazdar, osmáci a osmačky,

doufám, že jste pilně nastudovali psaní čárek ve větě jednoduché. Tento týden budeme pokračovat čárkami v souvětí.

  1. Mluvnice


  1. mluvnice

Úkoly:

1. Stáhněte si přehled pravidel (příloha), nalepte do „Přehledu“

2. Prostudujte (nejlépe několikrát)

3. Vyzkoušejte si doplňování čárek v učebnici na str. 79, cv. 9, 10 a na str. 81, cv. 14,

tentokrát jen ústně (neposílejte vypracovaná cvičení).

4. Procvičujte psaní čárek na stránce: Psaní čárek – pravidla, diktáty a pravopisná cvičení

Pokud se budete chtít na něco zeptat nebo potvrdit správnost určité čárky, piště svým vyučujícím, rádi vám pomůžeme!


Pravidla pro psaní čárek v souvětí


Čárku píšeme ve těchto případech:


1. Pokud oddělujeme hlavní věty bez spojek:

Př. : Šli ven, dívali se na západ slunce, bylo jim hezky.


2. Pokud oddělujeme věty hlavní v jiném poměru než slučovacím:

Př. : Šli ven, ale začalo jim být zima.


3. Pokud oddělujeme větu hlavní a vedlejší:

Př. : Nevím, kdy jsem tam byl naposledy.

Když napadne sníh. Jezdíme na lyžích.


POZOR NA VLOŽENOU VV mezi rozdělenou VH!! VV je oddělena z obou stran čárkou!

Př. : Mezi známé, kteří k nám často chodí, počítám i Kučerovy.


4. Pokud začíná věta dvěma spojovacímí výrazy, píšeme čárku před prvním z nich:

Př. : Řekneš mi to zítra, nebo kdyby to nešlo, tak příští týden.


5. Před spojkou než, až, jako:

Př. : Dům je světlejší, než jsem si myslel.

Utíkal, až se za ním prášilo.

Díváš se na mě, jako kdybys mě viděl poprvé.


POZOR!! Nezáleží na tom, zda je část za spojkami než, až, jako jakkoliv dlouhá.

Rozhodující je, kolik najdeš přísudků. 1 Př = VJ (bez čárky), jinak souvětí (s čárkou)


Když spojka než větu uvozuje a následuje přísudek, čárku píšeme:

Př. : Než půjde spát, nakrm ho.


6. Před a to ve významu vysvětlovacím. (Můžu ho nahradit spojením a sice).

Př. : Půjdu ven, a to tehdy, až odejde návštěva.


Čárku nepíšeme v těchto případech:


1. Pokud je mezi větami slučovací poměr:

Př. : Lenka se koupala a Klára ležela na pláži.

Na dovolené chodili do lesa nebo navštěvovali hrady a zámky.


2. Před a tak, kdy si toto spojení nemůžu nahradit spojením a sice:

Př. : Hora byla vysoká a tak strmá, že s i na ni netroufl.


3. Mezi souřadně spojenými větami vedlejšími:

Př. : Dostala jedničku, která ji potěšila a kterou se pochlubila rodičům.