Čeština 8

úkoly do 30/04/2020

zdravíme,

poslední dny měsíce dubna zasvětíme zopakování druhů souvětí a vět vedlejších, ale přidala jsem vám i něco pro vaši fantazii a smysl pro humor (i když možná trochu černý).

  1. Mluvnice

  2. Literatura


  1. mluvnice

Rychlé opakování:

1. souvětí podřadné má jen jednu větu hlavní, vedlejších pak neomezeně

Př.: Kdyby ses podíval z okna, viděl bys, jak se u lesa pase srna.

1 VV – PU- podmínky 2VH 3VV – Pt …........jen 1 VH, souvětí podřadné

2. souvětí souřadnémá aspoň dvě věty hlavní a vedlejších neomezeně

Př.: Měl žízeň, ale z domu si nic nevzal, proto se vydal do obchodu, aby si koupil kofolu.

1 VH 2 VH 3VH 4VV – PU - účelu

3 VH, souvětí souřadné

A jak poznáme hlavní a vedlejší větu? Nejlépe podle spojovacích výrazů.

VH nezačínají žádnou spojkou nebo začínají spojkami, které jste se naučili (?) u poměrů,

říká se jim spojky souřadicí. Mohou se napojovat také pouhou čárkou.

VV začínají a) spojkami podřadicími (to jsou všechny ostatní kromě poměrových)

b) vztažnými zájmeny (jaký, který, čí, jenž)

c) některými příslovci (kam, kde, odkud, kdy)

Určování druhů souvětí a druhů vedlejších vět podle mých příkladů zkuste podle učebnice

str. 69, cvič. 3 (kromě poslední věty – je to věta jednoduchá). Jedná se o slovy – čtyři souvětí!!!

Chci, abyste svým vyučujícím tato čtyři souvětí poslali ve formě mých vzorových souvětí.2. literatura

Vytvořte jednu sloku básně o čtyřech verších (1 verš – 1 řádek) na téma koronaviru.

Tady je inspirace: Škola se zavírá – každý hned šířil,

teď už by raději do třídy mířil.

„Půjde se? Nepůjde?“ přemýšlí máma,

o tom však rozhodna KORONA sama!

Snažte se zachovat stejný počet slabik ve verších, druh rýmu je na vás....

Nejhezčí uveřejníme na stránkách školy.....