Čeština 8

úkoly do 03/04/2020

Tady v té složce budete nacházet "tajné" vzkazy od paní učitelky Soni...

Sdílený disk - Soňa Brablecová - 8.C

zdravíme...

Níže najdete zábavu od 30. 3. - 5. 4. Nově máme pro vás nachystán dlouhodobý kreativní úkol, kdy si budete vytvářet vlastní časopis.

mluvnice

Průběžně a dle vlastních sil opakujte shodu přísudku s podmětem

https://www.mojecestina.cz/shoda-prisudku-s-podmetem

literatura

Tentokrát nás bude zajímat, jak dokážeš zajímavě pojmout „Kytici“, český básnický skvost. Tvým úkolem bude vyhledat na internetu co nejvíce informací o dané knize, zpracovat je na výkres A4 a poslat příslušné vyučující češtiny.

Chceš poradit ?

  • zjisti autora a základní informace o něm

  • přečti si aspoň 4 básně

  • k jedné přečtené napiš stručný obsah ( proč právě tato ? )

  • inspirovaly básně i jiné umělce k tvorbě ?

  • co takhle malá ilustrace ?

  • informace si vybírej, piš co nejvíce vlastními slovy

  • grafické zpracování je na tobě ;-)

Dejte se do toho, rády si počteme :-)

časopis

V této sekci dostanete vždy jeden kreativní úkol na celý týden. Cílem bude postupné vytvoření vlastního časopisu. Můžete jej vytvořit virtuálně, tvořit do sešitu, nebo na volné papíry, které si budete řadit.

Tento týden si navrhněte název časopisu a jeho první stranu.