Čeština 8

úkoly do 31/03/2020

Tady v té složce budete nacházet "tajné" vzkazy od paní učitelky Soni...

Sdílený disk - Soňa Brablecová - 8.C

zdravíme...

Níže najdete zábavu od 30. 3. - 5. 4.

mluvnice

Průběžně a dle vlastních sil opakujte shodu přísudku s podmětem

https://www.mojecestina.cz/shoda-prisudku-s-podmetem

literatura

Tentokrát nás bude zajímat, jak dokážeš zajímavě pojmout „Kytici“, český básnický skvost. Tvým úkolem bude vyhledat na internetu co nejvíce informací o dané knize, zpracovat je na výkres A4 a poslat příslušné vyučující češtiny.

Chceš poradit ?

 • zjisti autora a základní informace o něm

 • přečti si aspoň 4 básně

 • k jedné přečtené napiš stručný obsah ( proč právě tato ? )

 • inspirovaly básně i jiné umělce k tvorbě ?

 • co takhle malá ilustrace ?

 • informace si vybírej, piš co nejvíce vlastními slovy

 • grafické zpracování je na tobě ;-)

Dejte se do toho, rády si počteme :-)

časopis

V této sekci dostanete vždy jeden kreativní úkol na celý týden. Cílem bude postupné vytvoření vlastního časopisu. Můžete jej vytvořit virtuálně, tvořit do sešitu, nebo na volné papíry, které si budete řadit.

Tento týden si navrhněte název časopisu a jeho první stranu.

MLUVNICE 24. 3. - 27. 3.

 1. Z přílohy Pracovního sešitu Jč str. 5 - 6 vystřihni, případně opiš učivo Významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami. Ze strany 7 učivo Významové poměry mezi větnými členy a vedlejšími větami (až po druhy souvětí). Vše si nalep do Přehledu mluvnice.

 2. Učivo si procvič PS 36/1,2, učebnice 53/4, 55/9a.

 3. Spojky je potřeba se opravdu naučit. Nevěš hlavu, není jich zase tolik :-)

 4. Využijte k opakování následující odkazy

https://www.umimecesky.cz/cviceni-pomery-vety-hlavni

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=8&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Skladba+v%C4%9Bt&topic=05.+Pom%C4%9Br+mezi+v%C4%9Btami#selid

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=8&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Skladba+v%C4%9Bt&topic=05.+Pom%C4%9Br+mezi+v%C4%9Btami#selid

SLOH 23. 3. -27. 3.

Napiš slohovou práci na deset řádků na téma "Pozdrav z domova" a pošli ji na email dané vyučující českého jazyka.

MLUVNICE 16. 3. - 21. 3.

 1. Podle přehledu mluvnice si zopakujte učivo o větných členech a vedlejších větách.

 2. Následující odkazy použijte k procvičení (U některých cvičení si můžete stanovit obtížnost).

LITERATURA

 1. Odpovězte na otázky v níže sdíleném pracovním listu o J. A. Komenském (zapište do sešitu Literatura).

 2. Podle videa zpracujte velmi stručný zápis o J. A. Komenském

SKMBT_C224e20031312070.pdf