05/06/2020

Elektrická energie

Je to množství energie vyrobené v elektrárnách a spotřebované ve spotřebičích.

Elektrickou energii vypočítáme jako součin elektrického napětí, proudu a času.

Jednotka: 1 kilowatthodina (kWh) nebo 1 megawatthodina (MWh)

Podívej se do učebnice s.114 -115 a prohlédni si video.


Elektroměr

Je to zařízení, které měří množství elektrické energie odebrané z elektrické sítě.