Chemie 8

úkoly do 3/04/2020

Úkol 3:

25. 3. - 3. 4. 2020

PRO VŠECHNY 8 TŘÍDY

A) Do sešitu si prosím vypište téma Halogenů. Jejich společné vlastnosti a i jednotlivé zástupce. Fotografii vašeho sešitu si vyžádám v dalším úkolu. Lovu zdar.

B) Na následující práci máte 14 dní. Vypracujte prezentaci na téma polokovů. Minimálně 6 slidů + úvodní strana + zdroje. Určitě by se tam měli objevit prvky a jejich vlastnosti. Co to polokovy jsou a jak fungují. A hlavně jejich využití. Vaše práce očekáváme do 8. 4. 2020 → 12:00 hod. Práce je hodnocena a umíme si zkontrolovat co jste zkopírovali. Bacha na to.