Chemie 8

úkoly do 31/03/2020

Úkol 3:

25. 3. - 3. 4. 2020

PRO VŠECHNY 8 TŘÍDY

A) Do sešitu si prosím vypište téma Halogenů. Jejich společné vlastnosti a i jednotlivé zástupce. Fotografii vašeho sešitu si vyžádám v dalším úkolu. Lovu zdar.

B) Na následující práci máte 14 dní. Vypracujte prezentaci na téma polokovů. Minimálně 6 slidů + úvodní strana + zdroje. Určitě by se tam měli objevit prvky a jejich vlastnosti. Co to polokovy jsou a jak fungují. A hlavně jejich využití. Vaše práce očekáváme do 8. 4. 2020 → 12:00 hod. Práce je hodnocena a umíme si zkontrolovat co jste zkopírovali. Bacha na to.

STARÉ ÚKOLY

Úkol 1:

13.3. - 20.3.2020

Buďte zdrávi. V rámci domácí přípravy (protože opravdu nemáte prázdniny) si probereme téma halogenů. Do pátku 20.3.2020 si prosím vyhledejte informace a zpracujte odpovědi na otázky z následujícího textu. Odpovědi odešli emailem svému učiteli. (chrastek@zs-senov.cz nebo prasilova@zs-senov.cz)


Představ si následující situaci: Ve firmě Chemas blízko vesnice rybníky uniklo při výrobě větší množství chlóru.

Úkoly:

1) Vyhledej všechny dostupné informace o vlastnostech chloru (barva, skupenství, účinky na živé organismy i člověka)

2) Vyhledej možnosti o využití chloru - k jakým účelům se používá.

3) K předchozí informaci vytvoř krátké sdělení (cca 10 - 15 vět) o příslušné havárii - kdy a jak k ní došlo (při výrobě jaké látky), kdy začalo bezpečnostní opatření, čím byla havárie způsobena, jakým způsobem to ovlivní okolní vesnici a do kdy budou odstraněny veškeré problémy. Všechny informace sděl, tak aby nevznikla panika.

4) V denním tisku nebo na internetu vyhledej alespoň dva články s podobnou tématikou a posuď množství informací, které o daném problému podává, s tvým sdělením. Jsou informace v tebou nalezených článcích podle tvého názoru dostačující pro okolní občany?Úkol 2:

23. 3. - 27. 3. 2020

Zadání: Vyčíslete chemické rovnice. Kdo si troufá, může své odpovědi nafotit a poslat na email svému učiteli. Známka jistě nejistá (tedy kdo si požádá, dostane). Po návratu do školy očekávejte kontrolu v sešitě.