Dějepis 8

Úkoly do 03/04/2020

8.C - Napoleonské války - Mgr. Bolek

06 Napoleonské války

Naučte se z učebnice kapitolu o Napoleonovi Bonaparte (str. 64-66) a použijte i mé výukové materiály. Měli byste být schopni dokázat zodpovědět následující otázky. Odpovědi si vypište do sešitu ve formě zápisků:

 1. Jaký byl Napoleonův původ?

 2. Jak se Napoleon vypracoval?

 3. Které země válčily proti Napoleonovi?

 4. Které z nich Napoleon porazil či si je nějakým způsobem zavázal?

 5. Které porazit nedokázal a proč?

 6. Jaký byl Napoleonův pád?

8. A, 8. B - Kultura přelomu 19. a 20. století Mgr. Huťka

6. lekce - Literatura přelomu 19. a 20. stol, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

 • Vyjmenuje aspoň čtyři autory přelomu 19. a 20. století.

 • Vyjmenuje tři základní žánry tvorby autorů přelomu 19. a 20. století.

 • Rozdělí vybraná díla světových autorů podle žánru.

1. úkol: Pozorně si prostuduj uvedený text z učebnice na str. 126 - 127.

V textu z učebnice jste četli o několika autorech daného období. Obecně můžeme jejich tvorbu rozdělit do tří žánrů podle toho, o čem autoři psali:

 • Realismus - sociální kritika tehdejších poměrů a společnosti

 • Sci-fi - tedy vědeckofantastická literatura (autoři žili na přelomu 19. a 20. stol. Co bylo tehdy sci-fi, není dnes).

 • Historické romány - inspirace významnými událostmi z dějin národa

2. úkol: Vybral jsem devět ukázek z filmů natočených podle předloh uvedených autorů. K ukázkám přiřaď vždy autora předlohy a žánr, do kterého dílo patří!

8. roč Dě - literatura

Proti všem

Vánoční koleda

Cikáni jdou do nebe

Pes baskervillský

Ohněm a mečem

Oliver Twist

Vynález zkázy

Nadějné vyhlídky

Vinnetou - Rudý gentleman