Dějepis 8

Úkoly do 10/04/2020

8.C - Napoleonské války - opakování - Mgr. Bolek

Nepovinný úkol

Povinný úkol

Na základě nabytých znalostí z minulého týdne vyplň a odešli do pátku 10. dubna 2020 následující dotazník, který bude hodnocen známkou:

7. lekce - Rusko 2. pol. 19. a počátek 20. století - Mgr. Huťka

Cíl lekce:

  • Hledá spojitosti mezi příbuznými pojmy.

  • Asociuje na dané téma.

1. úkol: Přečti si text v učebnici na str. 113 - 115. Pak z uvedených pojmů vytvoř dvojice a zapiš si je do sešitu, nebo na papír.

Text z učebnice:

Krymská válka - císař - Vladivostok - Turecko - černomořské úžiny - Japonsko - duma - Franc Josef - samoděržaví - car - Mandžusko - parlament - Alexandr II. - Transsibiřská magistrála

2. úkol: přečti si text, který se ukrývá za uvedeným odkazem a vypracuj a odešli dotazníkem "Pětilístek" na téma Transsibiřská magistrála: