Dějepis 8

úkoly do 15/05/2020

Revoluční rok 1848 - Mgr. Bolek

23 Evropské revoluce 1848-1849

Významným předělem ve vývoji "dlouhého 19. století" je revoluční rok 1848. Tehdy se většinou evropských států přehnala vlna revolucí, které sice měly různý průběh, ale příčiny, proč k revolucím došlo, byly mnohdy podobné. Stejně tak výsledek těchto revolučních snah v roce 1848 byl víceméně podobný. V učebnici na stranách 91-98 si pozorně přečti, jak revoluce probíhaly a dopadly. Určitě ti může pomoct i moje prezentace.

12. lekce - Evropa před 1. světovou válkou, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

  • Vyhledává na Internetu.

  • Analyzuje mapu Evropy jako zdroj informací.

1. úkol: Prostuduj si informace uvedené na této stránce a odpověz na otázky v dotazníku! Potřebné informace dohledej na Internetu!

Před 1. světovou válkou vznikly v Evropě dvě velké koalice: Trojspolek, který tvořilo Německo, Rakousko-Uhersko a Itálie a Trojdohoda, jejímž členy byli Velká Británie, Francie a Rusko.

Ve státech Trojspolku vládli:

Vilém II.

Německý císař

František Josef II.

Rakousko-Uherský císař

Viktor Emanuel III.

Italský král

Ve státech Trojdohody vládli:

Jiří V.

Britský král

Mikuláš II.

Ruský car

Raymond Poincaré

Francouzský prezident