Dějepis 8

Úkoly do 19/06/2020

Blíží se konec školního roku a vašich on-line aktivit. Během pololetí se nám podařilo v rámci učiva 8. ročníku probrat téměř vše, co nám ukládá Školní vzdělávací program. Výjimkou jsou události kolem vytvoření nového Československého státu po rozpadu R-U koncem světové války a československý odboj. Těmto dvěma tématům budeme věnovat první měsíc osmého ročníku.

Způsob hodnocení v tomto pololetí:

  • Pracovali - máte jedničky za splněné úkoly spojené s podmínkou odeslání on-line dotazníku. Tyto jedničky mají váhu 3 a budou součástí hodnocení společně se známkami, které máte ještě z počátku druhého pololetí, kdy jsme chodili do školy. Většina z vás tedy díky své aktivitě bude hodnocena výbornou.

  • Nepracovali - budete hodnoceni stejnou známkou, kterou v prvním pololetí.

Poslední lekce - důsledky světové války, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

  • Naslouchá informacím v cizím jazyce.

  • Vytvoří myšlenkovou mapu.

  • Překládá do češtiny.

1. úkol: Pro dnešní aktivitu jsem vybral prezentaci o obětech první světové války ze stránek tzv. Khanovy školy. Prezentace je v anglickém jazyce, ale opatřena titulky. Poslechni si komentář a na papír, nebo do sešitu během prezentace vytvoř stejnou myšlenkovou mapu, kterou psal vypravěč - pozor: všechna slova, krom názvů a jmen, přelož do češtiny.