Dějepis 8

Úkoly do 24/04/2020

Jak dopadl dotazník k Velikonočním svátkům:

19. století = století páry - Mgr. Bolek

Devatenácté století proměnilo životy obyčejných lidí jako žádné jiné století před ním. Velká francouzská revoluce přinesla změny v politice a společnosti. Průmyslová revoluce však proměnila lidský život neméně důrazně. Pokud jste se narodili okolo roku 1800 a dožili jste se řekněme 70 let (což při postupném zlepšování životní úrovně a medicíny nemusel být - na rozdíl od předešlých staletí - úplně problém), končili jste svou životní pouť ve zcela jiném světě.

10 Společnost, věda a technika v 19. století

Prohlédni si následující dvojice obrázků. Obrázky v levém sloupci zachycují věci v době před nástupem průmyslové revoluce. Obrázky vpravo ukazují, jak tyto věci změnila průmyslová revoluce.

Úkol:

Na základě učebnice (strany 69-75 a 99-106), prezentace a srovnání výše uvedených obrázků se zamysli a zkus formou eseje zhodnotit, čím se díky průmyslové revoluci život lidí jednak zlepšil, a čím se naopak změnil k horšímu. Také se pokus odpovědět na následující otázky:

9. lekce - školy za Rakouska-Uherska, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

  • Zamyslí se nad rozdíly ve vzdělávání dnes a před rokem 1948, své poznatky zaznamená.

  • Zpracovává audiovizuální materiál z více zdrojů.

1. úkol: Prostuduj si uvedené materiály (upozorňuji, že web "Českého rozhlasu" nabízí možnost pustit si audionahrávku - nemusíte to tedy číst :-) ) a vyplň dotazník, který je přiložení v této lekci!

Školy za Rakouska-Uherska

Tento systém platil mezi lety 1869 - 1948. Školský zákon nařizoval povinnou školní docházku od 6 - 14 let a nově zakazoval tělesné tresty ve školách. Lidé z něj příliš nadšeni nebyli. Obcím vznikla povinnost zřizovat školy a platit učitele. Rodičům chyběly dětské ruce při práci na poli.


  • Obecná škola 6 let studia - čtení, psaní, počty, zpěv, tělocvik, pro dívky ruční práce, náboženství a informace o státu ve kterém děti žily.

  • Měšťanská škola 3 roky studia - navazuje na obecnou školu, prakticky vše, co se vyučuje dnes na druhém stupni ZŠ.


  • Gymnázium 7 až 8 let studia - navazuje na obecnou školu, klasické vzdělávání včetně latinského a řeckého jazyka.

  • Reálná škola (reálky) 7 až 8 let studia - navazuje na obecnou školu, obdoba gymnázií, ovšem technického zaměření.

  • Reálné gymnázium 7 až 8 let studia - navazuje na obecnou školu, absolventi mohli studovat na obou typech vysokých škol.


  • Univerzita - vysoké školy zaměřené na humanitní obory, jazyky, biologie, chemie atd. Sem směřovali studenti z gymnázií.

  • Vysoké učení technické - vysoké školy zaměřené na technické obory. Sem směřovali studenti reálných škol.

Filmové ukázky - Páni kluci (1975) a Jára Cimrman ležící, spící (1983)