Dějepis 8

úkoly do 31/03/2020

8.C - Velká francouzská revoluce - Mgr. Bolek

Naučte se z učebnice kapitolu o Velké francouzské revoluci (str. 55-63) a použijte i toto video a mé výukové materiály. Do sešitu si udělejte výpisky, které by měly obsahovat odpovědi na následující otázky:

 • proč k revoluci došlo (její příčiny),

 • jaká byla očekávání lidí, co revoluce přinese,

 • jestli (a v jaké míře) tato očekávání byla uskutečněna,

 • v co revoluce vyústila.

Měli byste rozumět následujícím pojmům:

generální stavy třetí stav absolutismus ústava deklarace práv člověka a občana jakobíni diktatura gilotina Výbor pro veřejné blaho M. Robespierre

Vypracuj následující formulář. Jeho vyplnění je povinné a bude oznámkováno (váha: 2)

8.C - Napoleonské války - Mgr. Bolek

06 Napoleonské války

Naučte se z učebnice kapitolu o Napoleonovi Bonaparte (str. 64-66) a použijte i mé výukové materiály. Měli byste být schopni dokázat zodpovědět následující otázky. Odpovědi si vypište do sešitu ve formě zápisků:

 1. Jaký byl Napoleonův původ?

 2. Jak se Napoleon vypracoval?

 3. Které země válčily proti Napoleonovi?

 4. Které z nich Napoleon porazil či si je nějakým způsobem zavázal?

 5. Které porazit nedokázal a proč?

 6. Jaký byl Napoleonův pád?

Do 15. dubna vyplňte a odešlete následující dotazník (na známky):

8.A, 8.B - KULTURA DRUHÉ POLOVINY 19. A POČÁTKU 20. STOLETÍ

Zde jsou úkoly do 31. března 2020.

Formální požadavky:

 • Vyplníš a odešleš pět on-line dotazníků, které jsou spojeny s konkrétními lekcemi.

 • Později předložíš ke kontrole všechny písemné práce které během lekcí vznikly.

 • Bereš na vědomí, že každý z uvedených požadavků může být učitelem vyžadován, hodnocen a známkován.

 • Bereš na vědomí, že pravidla pro hodnocení budou součástí diskuze učitele s žáky, mohou se tedy změnit a žáci, nebo rodiče je budou moci ovlivnit.

1. lekce - Architektura, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

 • Písemně zpracovat obsah audiovizuálního zdroje informací. Tedy videa o Národním divadle.

 • Vytvořit test, který bude obsahově odpovídat tématům architektura, novorenesance, Národní divadlo.

 • Graficky vyhodnotit průběh mé práce nad plněním zadaného úkolu.

Architektura

a) Nejvýznamnější novorenesanční stavbou v Praze je Národní divadlo. Sleduj následující video a splň úkol č.1.

1. úkol: Do sešitu, nebo na papír vytvoříš krátký test ve kterém se objeví otázky obsahově související s uvedeným videem. Otázky budou minimálně čtyři. Každá otázka bude mít tři možnosti odpovědí, kdy pouze jediná bude správná. Tu podtrhneš.

2. úkol: Vyplň sebehodnotící dotazník a odešli ho!

2. lekce - Výtvarné umění, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

 • Rozpoznat charakteristické znaky expresionismu.

 • Vytvořit popis výtvarného díla.

 • Ověřit úspěšnost dnešního snažení prostřednictvím zpětné vazby spolužáka.

Výtvarné umění

a) Přečti si text na straně 124 a 125.

Charakteristické znaky expresionismu jsou:

 • výrazné barvy, pokroucené tvary

 • cílem je vyjádřit vlastní prožitky a pocity bez ohledu na jakákoliv pravidla

 • ohraničování černou linkou

 • zneklidňující gesta postav

 • klade důraz na vyjádření emocí – strach, samota

1. úkol: Pozorně si prostuduj dokument uvedený pod následujícím odkazem:

Expresionismus

2. úkol: Tvým druhým úkolem je vybrat z uvedeného zdroje jeden konkrétní obraz, který podle tvého názoru obsahuje nejvíce charakteristických znaků expresionismu a vytvořit jeho popis do sešitu, nebo na papír.

 • V popisu nesmíš použít jméno autora ani žádné slovo z jeho názvu!!!

Jde o to, že musíš vytvořit popis podle kterého by nezasvěcený čtenář tvé práce poznal o který obraz z odkazu jde.

3. úkol: Po čtvrtku 19. 3. 2020 zatelefonuj, napiš na chat, Messenger, Instagram... kdekoliv, některým svým spolužákům. Přečti jim svůj popis obrazu (2. úkol) a písemně zaznamenej do dotazníku, kdo se trefil a podle tvého popisu obraz poznal a kdo ne!

3. lekce - Secese, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

 • Rozpoznat charakteristické znaky Secese.

 • Popisuje výtvarné dílo.

 • Ověřit úspěšnost dnešního snažení prostřednictvím on-line dotazníku.

1. úkol: Přečti si následující text!

Umění secese a Alfons Mucha

Mucha byl rodák z Moravských Ivančic a je typickým představitelem Secese. Za některé své typické prvky byl tehdejší kritikou vysmíván. Například jeho osobitému ztvárnění vlasů se posměšně říkalo "špagety". Další typickým prvkem jeho tvorby je dlouhý plakát - dlouhý, protože se lepili na plakátovací sloupy.

Krom věcí typických pro Muchu jsem ale vybral i věci typické pro Secesi v umění. Silná obrysová linka a přírodní motivy rostlin, hmyzu a nejrůznějších ornamentů.

Alfons Mucha:

Vlasy jako špagety

Silná obrysová linka

Dlouhý plakát

Přírodní motiv - orchidej

ovoce 1897

ilustrace k Bibli 1899

reklama na pivo 1897

reklama na sušenky 1896

Umění Secese a Gustav Klimt

Pro charakteristiku dalšího secesního prvku, tedy "ornamentu" využiji práci soudobého Muchova kolegy, Gustava Klimta. Klimt se narodil v Baumgartneru nedaleko Vídně. Přesto je dnes vnímáme jako občany stejného státu. Jak je to možné?

Gustav Klimt

Ornamenty:

čtvrcový

vševědoucí oko

keltská ozdoba paže

spirála

Zlatá Adéla 1907

Danae

Dítě

Portrét ženy

2. úkol: Charakterizuj uvedené dva obrazy co možná největším počtem slov, které jsem použil v popiscích všech uvedených obrázků. Buď kreativní, zaměř se i na drobné detaily. Použij, co nejvíce slov. On-line dotazník vyplň a odešli!

4. lekce - Secesní architektura, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

 • Rozpozná charakteristické znaky Secese.

 • Orientuje se v textu.

 • Pozná Secesní architekturu na fotografii.

Secesní Architektura

1. úkol: využijeme tyto komerční stránky portálu o ubytování v Praze. Portál nabízí i stránku na které prezentuje pražské secesní skvosty. Prostuduj si stránky PRAGUESTAY a písemně do sešitu, nebo na papír odpověz na uvedené otázky.

 1. K čemu sloužil tzv. Obecní dům?

 2. Jaký hollywoodský film byl natáčen v Hotelu Evropa?

 3. K čemu slouží Průmyslový palác?

 4. Co má Topičův dům společného s Obecním domem?

 5. Která z budov byla postavena jako ateliér českého sochaře?

2. úkol: Odešli dotazníkem písmena označující fotografie na kterých vidíš secesní architekturu a prvky!

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

5. lekce - filmové ukázky, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

 • Poznat cíl lekce. :-)

1. úkol: Uvedené filmové ukázky ilustrují život obyčejných lidí v druhé polovině 19. a 20. století. Během sledování se zaměřte a historické oděvy, nábytek, architekturu, dobové dekorace i způsob života lidí. Pusť si všechny tři filmové ukázky. Zamysli se nad tím, která byla nejkomičtější a pak stručně popiš do dotazníku její děj.

Zabil jsem Einsteina pánové

ukázka z české komedie CZ

Jára Cimrman ležící spící

ukázka z české komedie CZ

Postřižiny

ukázka z české komedie CZ

Práce na duben:

6. lekce - Literatura přelomu 19. a 20. stol, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

 • Vyjmenuje aspoň čtyři autory přelomu 19. a 20. století.

 • Vyjmenuje tři základní žánry tvorby autorů přelomu 19. a 20. století.

 • Rozdělí vybraná díla světových autorů podle žánru.

1. úkol: Pozorně si prostuduj uvedený text z učebnice na str. 126 - 127.

V textu z učebnice jste četli o několika autorech daného období. Obecně můžeme jejich tvorbu rozdělit do tří žánrů podle toho, o čem autoři psali:

 • Realismus - sociální kritika tehdejších poměrů a společnosti

 • Sci-fi - tedy vědeckofantastická literatura (autoři žili na přelomu 19. a 20. stol. Co bylo tehdy sci-fi, není dnes).

 • Historické romány - inspirace významnými událostmi z dějin národa

2. úkol: Vybral jsem devět ukázek z filmů natočených podle předloh uvedených autorů. K ukázkám přiřaď vždy autora předlohy a žánr, do kterého dílo patří!

8. roč Dě - literatura

Proti všem

Vánoční koleda

Cikáni jdou do nebe

Pes baskervillský

Ohněm a mečem

Oliver Twist

Vynález zkázy

Nadějné vyhlídky

Vinnetou - Rudý gentleman

7. lekce - Rusko 2. pol. 19. a počátek 20. století, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

 • Hledá spojitosti mezi příbuznými pojmy.

 • Asociuje na dané téma.

1. úkol: Přečti si text v učebnici na str. 113 - 115. Pak z uvedených pojmů vytvoř dvojice a zapiš si je do sešitu, nebo na papír.

Text z učebnice:

Krymská válka - císař - Vladivostok - Turecko - černomořské úžiny - Japonsko - duma - Franc Josef - samoděržaví - car - Mandžusko - parlament - Alexandr II. - Transsibiřská magistrála

2. úkol: přečti si text, který se ukrývá za uvedeným odkazem a vypracuj a odešli dotazníkem "Pětilístek" na téma Transsibiřská magistrála: