05/06/2020

Elektrická energie

Je to množství energie vyrobené v elektrárnách a spotřebované ve spotřebičích.

Elektrickou energii vypočítáme jako součin elektrického napětí, proudu a času.

Jednotka: 1 kilowatthodina (kWh) nebo 1 megawatthodina (MWh)

Podívej se do učebnice s.114 -115 a prohlédni si video.

Elektroměr

Je zařízení, které měří elektrickou energii odebranou z elektrické sítě.

Můžete si ověřit své znalosti ve Škole s nadhledem.