Fyzika 8

úkoly do 07/05/2020

ELEKTRICKÝ PROUD

Dnes začínáme novou kapitolu! Do konce školního roku se tedy budeme zabývat elektrickým proudem a vším, co s ním souvisí.

Elektrický náboj

Připoměňme si 6. ročník. Mluvili jsme o atomech.

Zjednodušeně...

Atom se skládá z:

1) jádra - jsou v něm protony ( +, mají kladný náboj) a neutrony (0, jsou neutrální)

2) obalu - jsou v něm elektrony (-, mají záborný náboj)


Atom na obrázku je navenek neutrální, má totiž stejný počet protonů a elektronů.

Nyní zavádíme novou fyzikální veličinu - elektrický náboj.

značka: Q

jednotka: coulomb

značka jednotky: C

Elektrický náboj určuje stav zelektrovaných těles, který se projevuje silovým působením na jiná tělesa. Elektrický náboj může být kladný i záborný. Nejmenší možné velikosti elektrického náboje se říká elementární náboj (e). Náboj e má proton, náboj -e má elektron.

Všichni, prosím, vyplňte tento test: