Fyzika 8

12/6

Jak pracují elektrické spotřebiče

Spotřebiče mění elektrickou energii na různé jiné druhy energie – například tepelnou, světelnou, pohybovou.

V učebnici je máš popsané na s.118 -120 a máš k tomu přiložené video.

tepelné

světelné

s eletromotory

kombinované

Dělení spotřebičů si můžeš zopakovat i tady: