Fyzika 8

úkoly do 29/05/2020

Ohmův zákon

Elektrický proud procházející vodičem je přímo úměrný napětí na vodiči.

Zavádíme novou fyzikální veličinu - elektrický odpor.


Elektrický odpor:

značka: R

jednotka: ohm (čti óm)

značka jednotky: Ω (písmeno řecké abecedy - omega)

Elektrický odpor měříme ohmmetry nebo multimetry (měří také el. proud a napětí).
Vztahy mezi elektrickým proudem, elektrickým napětím a elektrickým odporem můžeme vyjádřit následujícími vzorci.

PRO TECHNICKY ZDATNÉ JEDINCE VKLÁDÁME ONLINE TEST.