Fyzika 8

úkoly do 30/04/2020

Vnímání zvuku, hlasitost

Lidské ucho je složitý orgán, který mění zvuk na nervové implulsy. Vnímá jen zvuk silnější než práh slyšitelnosti. Od určité úrovně vyvolává zvuk bolest. K hodnocení sluchového vjemu se užívá veličina, která se nazývá hladina intenzity zvuku. Vyjadřuje se v decibelech - dB.

Zvuky silnější než 90 dB mohou trvale poškodit sluch.


Podívej se do tabulky, jsou zde uvedeny přibližné hodnoty hladiny intenzity zvuku.


Nebrala bych to úplně na lehkou váhu, bohužel znám lidi s trvale poškozeným sluchem...


Takto mohou vypadat naslouchátka...

Používají je lidé, kteří mají poškozený sluch...