Matematika 8

úkoly do 03/04/2020

Vše doporučujeme vypočítat bez kalkulačky!!!

Přihlaste se, prosím, všichni do učebny!!!

Návod na vstup do UČEBNY:

  • Jděte do učebny (https://classroom.google.com)

  • Přihlaste se do ní pomocí školního nebo soukromého Google účtu (účet musí být ve formátu "příjmení a jméno").

  • Odsouhlaste přístup do účtu.

  • Zvolte, že jste Student.

  • Vpravo nahoře je velké šedé plus – tam se zapište do kurzu: Heslo je: roq2ypo

Všechny Vás zdravíme!!!

Minulý týden jste vyplnili test, vypracovali úkoly a někteří z Vás i úkoly navíc. Jak to tedy dopadlo? Žáci, kteří vyplnili test bez chyby i žáci se správně řešenými úlohami v úkolu navíc mají jedničku!!! To, zda jste opravdu procvičovali, si společně oveříme v testech přiložených níže!

Tyto testy jsou opět pro všechny žáky povinné.

Pozor změna!!! Test lze vyplnit pouze jednou! Známku tentokrát dostanou všichni žáci.

Klikni na tlačítko vlevo.

Klikni na tlačítko vlevo.

NOVÉ UČIVO - PRÁCE DO SEŠITU

Cílem naší práce bude procvičit učivo (povrch válce) a zjistit, jak vypočítat objem válce.

3. Objem válce

  • Prostuduj a opiš si do sešitu tabulku na straně 45

  • vypočítej příklady 45/2, 4 a 46/6,7 – pomohou ti hnědé rámečky na str. 46


Tento týden to bude jednodušší, proto zbývající čas věnujte procvičování povrchu válce! Viz. odkaz níže.


pro 8. A - učebnice bez čtverečku

  • Prostuduj a opiš si do sešitu tabulku na straně 42

  • vypočítej příklady 42/2, 4 a 43/6,7 – pomohou ti modré rámečky na str. 43


Tento týden to bude jednodušší, proto zbývající čas věnujte procvičování povrchu válce! Viz. odkaz níže.

Úkoly navíc. Jakýmkoliv způsobem doruč své učitelce matematiky na: tomisova@zs-senov.cz nebo rakosanova@zs-senov.cz

8. A - 43/8 a 44/11

8. B + 8. C - 46/8 a 47/11

Nepovinný testík najdete vlevo.
Příští týden bude další test na známky.


Přejeme vám hodně úspěchů! G. R. + Š. T.