Matika 8

úkoly do 05/06/2020

Všichni, prosím, vyplňte test.

Opět můžete rozšířit svou sbírku jedniček.

Klikni na červené tlačítko.

ROVNICE - 4. část

Cíl: naučit se řešit rovnice se zlomky

Řešení rovnic

1. Rovnice se zlomkem

Nejdříve zlomek odstraníme – rovnici vynásobíme nejmenším společným násobkem čísel, která jsou ve jmenovatelích (v případě jednoho zlomku, rovnici vynásobíme jeho jmenovatelem).


Držíme palce!

Konzultace opět online - další info v classroomu.

PROCVIČOVÁNÍ

vypočítej tyto příklady včetně zkoušky

Opakujte také online v následujícím testu.

ÚKOLY NAVÍC

Vyfoťte výpočty rovnic a) - f) z vašeho sešitu - včetně zkoušek a pošlete na:

tomisova@zs-senov.cz nebo rakosanova@zs-senov.cz