Matika 8

úkoly do 07/05/2020

Všichni, prosím, vyplňte test.

Opět můžete rozšířit svou sbírku jedniček.

Klikni na červené tlačítko.

Úpravy mnohočlenů užitím vzorců

Cíl: zopakovat vzorce a jejich použití


Učivo jsme letos probírali, tak snad si i tentokrát vzpomenete...

PŘIPOMEŇ SI VZORCE:

a2 – b2 = (a + b) . (a – b) př. 0,09 – x2 = (0,3 + x) . (0,3 – x)

a2 ± 2ab + b2 = (a ± b)2 př. 0,16 – 0,8x + x2 = (0,4 – x)2

(a ± b)2 = a2 ± 2ab + b2 př. (0,05 + z)2 = 0,0025 + 0,1z + z2

Z následujícího dokumentu vypočítejte do sešitu z každého cvičení příklady a) b) c) d) - příklady e) f) jsou tedy dobrovolné

Vzorce.docx

Procvičuj online:

Pyramidy.docx

ÚKOLY NAVÍC

Doplň následující pyramidy a napiš své vyučující, co dosadíš do políček s otazníkem.


tomisova@zs-senov.cz nebo rakosanova@zs-senov.cz