Matika 8

úkoly do 12/06/2020

Všichni, prosím, vyplňte test.

Opět můžete rozšířit svou sbírku jedniček.

Klikni na červené tlačítko.

ROVNICE - 5. část

Cíl: zjistit, kolik řešení může mít rovnice

Řešení rovnic

1. Rovnice má jedno řešení (jeden kořen)

Dosud jsme řešili pouze tento typ rovnic.


x + 5 = 8 Zk: L = 3 + 5 = 8

x = 3 P = 8 L = P

2. Rovnice má nekonečně mnoho řešení (kořenem rovnice je každé reálné číslo)

2x + 4 = 2(x + 2) Do zkoušky dosadíme za proměnnou libovolné reálné číslo!

2x + 4 = 2x + 4 Zk: L = 2 . 3 + 4 = 6 + 4 = 10

2x – 2x = 4 – 4 P = 2 . 3 + 4 = 6 + 4 = 10

0x = 0 L = P

0 = 0


3. Rovnice nemá řešení (kořen rovnice neexistuje)

3x - 4 = 3x + 1

3x – 3x = 1 + 4

0x = 5

0 = 5


Zkoušku neděláme! Pouze zapíšeme: Rovnice nemá řešení.

PROCVIČOVÁNÍ

vypočítej tyto příklady

Opakujte také online v následujícím testu.

ÚKOLY NAVÍC

Vyfoťte výpočty rovnic z vašeho sešitu a pošlete na:

tomisova@zs-senov.cz nebo rakosanova@zs-senov.cz