Matika 8

úkoly do 15/05/2020

Všichni, prosím, vyplňte test.

Opět můžete rozšířit svou sbírku jedniček.

Klikni na červené tlačítko.

ROVNICE

Cíl: vzpomenout si, jak se řeší rovnice a učivo procvičit


Možná už jste mnozí zapomněli, ale na 1. stupni jste jednoduché rovnice probírali. Nejdříve se podívejte na video. Je to dlouhé, takže doporučujeme rozdělit na více částí. Tento týden bychom si mohli vystačit s částí cca do 11:40 min.

Řešení rovnic

  1. PŘIČÍTÁME

pokud chci na jedné straně rovnice pouze proměnnou, musím k levé i pravé straně rovnice "něco" přičíst

Do sešitu vypočítej tyto příklady: zkouška musí být vždy součástí!

1) x - 21 = 28

2) x - 150 = 28

3) x - 25 = 28

4) x - 2441 = 2500

5) x - 450 = 451

2. odčítáme

pokud chci na jedné straně rovnice pouze proměnnou, musím od levé i pravé straně rovnice "něco" odečíst

Do sešitu vypočítej tyto příklady: zkouška musí být vždy součástí!

1) x + 21 = 28

2) x + 150 = 28

3) x + 25 = 28

4) x + 2441 = 2500

5) x + 450 = 451

3. násobíme

pokud chci na jedné straně rovnice pouze proměnnou, musím levou i pravou stranu rovnice "něčím" vynásobit

Do sešitu vypočítej tyto příklady: zkouška musí být vždy součástí!

4. dělíme

pokud chci na jedné straně rovnice pouze proměnnou, musím levou i pravou stranu rovnice "něčím" vydělit

Do sešitu vypočítej tyto příklady: zkouška musí být vždy součástí!

1) 3.x = 24

2) 10.x = 240

3) 50.x = 250

4) 5.x = 60

5) 0,1.x = 10

ÚKOLY NAVÍC

Vypočítejte 10 jakýchkoliv rovnic - včetně zkoušek a pošli nám:

tomisova@zs-senov.cz nebo rakosanova@zs-senov.cz