Matika 8

úkoly do 22/05/2020

Všichni, prosím, vyplňte test.

Opět můžete rozšířit svou sbírku jedniček.

Klikni na červené tlačítko.

ROVNICE - 2. část

Cíl: naučit se řešit složitější rovnice


Doufáme, že jste 1. část zvládli a můžeme se v řešení rovnic trošku posunout.


Doporučujeme se znovu podívat na výukové video v čase 5:57 – 12:57

Řešení rovnic

1. Neznámá na levé i pravé straně

Z minula víme:

Když přesunujeme číslo nebo neznámou z jedné strany na druhou, musíme změnit znaménko. (Znaménko patří vždy k číslu, které je za ním.)

4x - 7 = 3x + 4

4x 3x = 4 + 7

x = 11


Zk: L = 4 . 11 – 7 = 44 – 7 = 37

P = 3 . 11 + 4 = 33 + 4 = 37

L = P

2. Spojíme dvě ekvivalentní úpravy v jedné rovnici

3x + 10 = 28

3x = 28 – 10

3x = 18 /: 3

x = 6


Zk: L = 3.6 + 10 = 18 + 10 = 28

P = 28

L = P


nebo

5x – 15 = 6 - 2x

5x + 2x = 6 + 15

7x = 21 / :7

x = 3


Zk: L = 5 . 3 – 15 = 15 – 15 = 0

P = 6 – 2 . 3 = 6 – 6 = 0

L = PMůžeme také dělit záporným číslem.

4x + 27 = 6x – 15

4x – 6x = - 15 – 27

-2x = - 42 /:(-2)

x = 21


Zk: L = 4 . 21 + 27 = 84 + 27 = 111

P = 6 . 21 – 15 = 126 = 15 = 111

L = P


Pozor, často musíme dělit mínus jedničkou.

12x – 10 = 13x + 20

12x – 13x = 20 + 10

-x = 30 /: (-1)

x = - 30


Zk: L = 12 . (- 30) – 10 = - 360 – 10 = - 370

P = 13 . (- 30) + 20 = - 390 + 20 = - 370

L = P

PROCVIČOVÁNÍ


vypočítej tyto příklady včetně zkoušky


a) 5y – 6 = 3y + 4 b) 5y + 6 = 3y – 4 c) 2a – 7 = 3a + 1

d) 4r + 3 = 5r – 1 e) 3m – 6 = 7m + 2 f) 13t - 9 = 8t + 4

ÚKOLY NAVÍC

Vyfoťte výpočty rovnic a) - f) z vašeho sešitu - včetně zkoušek a pošlete na:

tomisova@zs-senov.cz nebo rakosanova@zs-senov.cz