Matika 8

úkoly do 29/05/2020

Všichni, prosím, vyplňte test.

Opět můžete rozšířit svou sbírku jedniček.

Klikni na červené tlačítko.

ROVNICE - 3. část

Cíl: naučit se řešit "další typy" rovnic


Podle Vašich reakcí to vypadá, že rovnice zvládáte. Pokud by měl někdo z Vás problém, ozvěte se (mail, clasroom, či jinak), rády pomůžeme, vysvětlíme, poradíme...

Řešení rovnic

1. Rovnice se závorkou

Možná na první pohled vypadají složitě, ale pokud v 1. řádku roznásobíte závorku, získáte rovnice, které už umíte řešit. Projděte si tedy řešené rovnice a pusťte se do práce.

Držíme palce!

PROCVIČOVÁNÍ


vypočítej tyto příklady včetně zkoušky


a) 2(x - 3) = - 8 b) 7(1 - x) = - 7 c) 2(y - 5) = y + 10

d) 2( u - 1) = 3( u - 1) e) 3(2x - 3) = 5 - 2( 1 - x) f) 5(2x - 4) = 10 - 2(x - 3)

Opakujte také online v následujícím testu.

ÚKOLY NAVÍC

Vyfoťte výpočty rovnic a) - f) z vašeho sešitu - včetně zkoušek a pošlete na:

tomisova@zs-senov.cz nebo rakosanova@zs-senov.cz