Matika 8

úkoly do 30/04/2020

Všichni, prosím, vyplňte test.

Opět můžete rozšířit svou sbírku jedniček.

Klikni na červené tlačítko.

Dělení mnohočlenů, vytýkání před závorku

Cíl: zopakovat dělení mnohočlenů a rozklad mnohočlenů na součin vytýkáním


Učivo jsme letos probírali, tak snad si i tentokrát vzpomenete...

Použijte svou paměť, své zápisky z letošního roku, či toto video...

A) Dělení - nápověda

10a5 : 2a2 = 5a3 ( 10 : 2 = 5 proto je ve výsledku 5; exponenty se odčítají 5 – 2 = 3 proto je ve výsledku a3)

(10a3 + 5a) : 5a = 2a2 + 1

Tyto příklady vypočítej do sešitu:

  1. 2abc : bc = 5. 3a2bc3 : abc2 =

  2. - 4a2 : 2a = 6. 24x2y3 : (- 6xy) =

  3. 20x : (-4x)= 7. (4x – 2) : 2 =

  4. - 2v3 : (- 2v) = 8. (25 z3 + 10z2) : 5z2 =

B) Vytýkání před závorku - nápověda:

8a3 – 4a2 = 4a2 . (2a – 1)

2 . (u – 1) – v . (u – 1) = (u – 1) . (2 - v)


Tyto příklady vypočítej do sešitu:

ÚKOLY NAVÍC

Tentokrát to bude jinak. Chceš-li jedničku, pošli nám všechny výše uvedené příklady vypočítané.

tomisova@zs-senov.cz nebo rakosanova@zs-senov.cz