Němčina 8

úkoly do 1/05/2020

Hezký den všem osmákům.

Vítám Vás všechny v dalším týdnu. Už nám zbývá jen jedna lekce, takže si myslím, že zvládneme učivo dobrat a příští rok najedeme na novou učebnici. V této 7. lekci nás čekají nová slovíčka a dvě nepravidelná slovesa: treffen(potkat) a essen(jíst). Právě tato dvě slovesa se prosím naučte v tomto týdnu!

  1. Otevřete si učebnici Prima str.64/ tabulka Grammatik (pokuste si zapamatovat, ve které osobě je změna e-i ) a tato nepravidelná slovesa se dobře naučte.

  2. Otevřete si pracovní sešit str. 57/3 a,b. a pokuste se vyplnit cvičení samostatně. Poté si můžete zkontrolovat správnost dle učebnice. Ofocené vyplněné cvičení 3a,b prosím zašlete svým vyučujícím (ostatní nepravidelná slovesa umíme z lekce 5).

Nezapomeňte, že co se nenaučíme nyní, nám bude po prázdninách chybět. Proto chválím všechny z Vás, kteří si své úkoly plníte.

TREFFEN

ESSEN