Zeměpis 8

úkoly do 3/04/2020

4. lekce - Země Visegrádu, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

  • Prostuduje zdroj informací.

  • Zodpoví jednoduché otázky související s textem.

  • Charakterizuje a pojmenuje státy V4.

  • Asociuje na dané téma:

1. úkol: Vyplň a odešli uvedený dotazník!

2. úkol: Písemně do sešitu nebo na papír popište polohu států Visegrádské čtyřky v rámci Evropy. Polohu jednotlivých států popište nejlépe v souvětí, které bude obsahovat například světové strany, velká pohoří, nížiny, veliké řeky, moře a podobně.

3. úkol: Zamysli se a odpověz na otázky v dotazníku.

Další videa, doporučuji Česko:

Slovensko

Maďarsko

Česko

4. úkol: Stáhni si na Google play do mobilu nebo tabletu zdarma aplikaci - Mapy všech zemí světa - Geografický kvíz.

Spusť aplikaci a vyber - Evropa - Otázky s více odpověďmi a trénuj deset minut polohy států Evropy!

Aplikace zde: