Zeměpis 8

Úkoly do 05/06/2020

Ruská federace - úvodní lekce - Mgr. Bolek

Zajímavým pomocníkem (který jsem Vám možná už ukazoval) je webová stránka The True Size Of, kde si ve vyhledávacím políčku vlevo můžeš graficky vyvolat některý stát či jiné území a přetahováním po mapě můžeš sledovat, jak se vlivem kartografického zkreslení mění jeho tvar a velikost.

Na mapě jsem již zadal k zobrazení Rusko. Přetahováním jeho území po světě můžeš vidět, jak na mapách ve válcovém Merkatorově zobrazení bývají polární oblasti (ke kterým větší část Ruska náleží) zvětšené a zkreslené. Pokud chceš, můžeš si danou mapu zobrazit v novém okně klikem na tento odkaz.

Rusko je rozlehlé. Obrovské. Nekonečné. Zabírá sedmnáct milionů čtverečních kilometrů a táhne se přes jedenáct časových pásem; je to tedy ta nejrozlehlejší země na světě.

Najdeme v ní lesy, jezera, řeky, zmrzlou tundru, step, tajgu i hory, a všechno je to obrovské. Rozlehlost této země se stala hluboce zakořeněnou součástí našeho kolektivního vědomí. Kdekoli jsme, je tam i Rusko: možná na východ nebo na západ, možná na sever či na jih od nás − ruský medvěd ale tady vždycky někde je.

Není náhodou, že se symbolem této obrovské země stal právě medvěd. Tamhle ho máme: jednou podřimuje zimním spánkem, jindy se ozývá temným mručením, plný majestátu, ale i kruté divokosti. Snad právě z obav před touto zlověstnou stránkou dali Rusové zvířeti jméno, které ji zakrývá: medveď neboli „ten, který má rád med“.

Nejméně 120 tisíc takových medveděj obývá zemi, jež si obkročmo osedlala Evropu i Asii. Na západ od pohoří Ural se rozkládá Rusko evropské. Na východ od něj se nachází Sibiř, která se táhne až k Beringovu moři a Tichému oceánu. Překonat toto území vlakem zabere i ve 21. století celých šest dní. Ti, kdo stojí v čele Ruska, musejí s těmito vzdálenostmi − a rozdílnostmi − kalkulovat a přizpůsobovat tomu politické strategie. Už několik staletí se proto rozhlížejí všemi směry; ze všeho nejvíc však upínají pohled na západ.

Když se spisovatelé pokoušejí nahlédnout do srdce ruského medvěda, často si vypůjčují slavný postřeh Winstona Churchilla* z roku 1939: „Je to hádanka v hávu záhady obestřené tajemstvím.“ Jen málokdo však tento výrok ocituje až do konce, jenž zní: „Ale možná k ní existuje klíč. Tím klíčem je ruský národní zájem.“ O sedm let později si Churchill s pomocí onoho klíče odemkl svou vlastní verzi odpovědi na tuto záhadu, když prohlásil: „Jsem přesvědčen, že si ničeho necení tolik jako síly a ničím nepohrdají více než slabostí, zvláště pak slabostí vojenskou.“

— převzato z knihy Tima Marshalla "V zajetí geografie: Jak lze pomoci deseti map pochopit světovou politiku"

*Winston Churchill [čérčil] byl premiér Velké Británie v době druhé světové války. Poté, co Hitlerovo nacistické Německo zaútočilo na tehdejší Sovětský svaz (Rusko a další země), spojil se Churchill s tehdejším sovětským komunistickým diktátorem Josifem Stalinem, aby společného nepřítele − nacistické Německo − porazili.

Úkol 1.: V atlase si najdi na fyzické (obecně zeměpisné) mapě Asie (kolem strany 80) pohoří Ural, které rozděluje Rusko na evropskou a asijskou část, které se říká Sibiř (hranice světadílů je tam přímo vyznačena černou tečkovanou čarou). Zkus odhadem (pomocí procent nebo zlomku) vyjádřit, jak velká je evropská část vůči asijské? Zkus odvodit, která z těchto dvou části je lidnatější a proč?

Úkol 2.: Na hospodářské mapě Asie (v atlase kolem strany 86, záleží na vydání) se podívej, které nerostné suroviny se v Rusku těží. Zkus odhadnout, které mají pro Rusko největší význam a proč? Kde se tyto suroviny nalézají?

12. lekce - Zajímavosti o VB , Mgr. Huťka

1. úkol: Do dotazníku jsem vybral několik pojmů, které si asociuji na téma Velká Británie. Dokážete k popisům přiřadit správný název?

2. úkol: Stáhni si na Google play do mobilu nebo tabletu zdarma aplikaci - Mapy všech zemí světa - Geografický kvíz.

Spusť aplikaci a vyber - Evropa - Otázky s více odpověďmi a trénuj deset minut polohy států Evropy!

Aplikace zde: